Obec Jarovnice
dnes je 30. 05. (sobota), čas: 01:24, , meniny má: Ferdinand

Najnovšie príspevky na stránke

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Dodatok č. 1 (Zmluve o dielo zo dňa 20.01.2020 „Miestne komunikácie a inžinierske siete v obci Jarovnice“ )

Bola pridaná zmluva : Dodatok č. 1 (Zmluve o dielo zo dňa 20.01.2020 „Miestne komunikácie a inžinierske siete v obci Jarovnice“ )

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o poskytovaní služieb (Podpora prístupu k pitnej vode v obci Jarovnice)

Bola pridaná zmluva : Zmluva o poskytovaní služieb (Podpora prístupu k pitnej vode v obci Jarovnice)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Prestupné bývanie v obci Jarovnice (1.etapa))

Bola pridaná zmluva : Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Prestupné bývanie v obci Jarovnice (1.etapa))

<small>Bola pridaná :</small> Zápisnica 13 (Z 13. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 29.04.2020)

Bola pridaná : Zápisnica 13 (Z 13. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 29.04.2020)

<small>Bola pridaná :</small> Uznesenie 13 (Z 13. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 29.04.2020)

Bola pridaná : Uznesenie 13 (Z 13. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 29.04.2020)

<small>Bola pridaná :</small> Prezenčná listina 13 (Z 13. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 29.04.2020)

Bola pridaná : Prezenčná listina 13 (Z 13. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 29.04.2020)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Výberové konanie hlavného kontrolóra obce Jarovnice

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Výberové konanie hlavného kontrolóra obce Jarovnice

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania

<small>Bola pridaná :</small> Pozvánka (13. riadne zasadnutie OZ v Jarovniciach)

Bola pridaná : Pozvánka (13. riadne zasadnutie OZ v Jarovniciach)

Nový článok v spravodajstve: Info COVID - 19

Prinášame Vám zoznam opatrení a odporúčaní v súčasnej situácii šírenia sa nákazy.

čítaj ďalej
<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o poskytovaní služieb (Deratizácia a dezinsekcia v obci Jarovnice )

Bola pridaná zmluva : Zmluva o poskytovaní služieb (Deratizácia a dezinsekcia v obci Jarovnice )

Nový oznam: Oznam

Vážení klienti, v záujme realizácie preventívnych opatrení, ktoré boli prijaté na úradoch práce, s ...
<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o dielo (Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: „Prestupné bývanie v obci Jarovnice“,)

Bola pridaná zmluva : Zmluva o dielo (Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: „Prestupné bývanie v obci Jarovnice“,)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Verejná vyhláška

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Verejná vyhláška

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (o nájme nebytových priestorov)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (o nájme nebytových priestorov)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zlmuva (o poskytnutí dotácia na 2020 -FK ROMA)

Bola pridaná zmluva : Zlmuva (o poskytnutí dotácia na 2020 -FK ROMA)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

Bola pridaná zmluva : Kúpna zmluva (Kúpna zmluva - IBV)

 • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Jarovnice_kanal [ PDF 49.87K]
  Jarovnice_vodovod [ PDF 51.21K]

  vložené: 28.02.2020
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
4/2019
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 4/2019

Dátum vydania: 20.12.2019