Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 66)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
37 ZMLUVA O SPOLUPRÁCI -Národný projekt Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II Odb.: Jarovnice
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
0 €
36 Zmluva o dielo č. 13-9/20-2022 - "Zvýšenie zdravotných kapacít v obci Jarovnice" Odb.: Jarovnice
Dod.: IBEG, a.s.
881 468.52 €
35 Prílohy - Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo - „Prestupné bývanie v obci Jarovnice (II.)“ Odb.: Jarovnice
Dod.: ČECH, s.r.o.
3 923 383.50 €
34 Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo - „Prestupné bývanie v obci Jarovnice (II.)“ Odb.: Jarovnice
Dod.: ČECH, s.r.o.
3 923 383.50 €
33 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa na prevádzku poskytovanej sociálnej služby Odb.: Arcidiecézna charita Košice
Dod.: Jarovnice
360 €
32 ZMLUVA O DIELO - odchyt túlavých a zabehnutých psov v intraviláne obce Odb.: Jarovnice
Dod.: Vranovský útulok pre psov
900 €
31 Zmluva o dielo - Obnova verejných historických a pamiatkovo chránených budov Odb.: Jarovnice
Dod.: MEDIINVEST Consulting, s.r.o.
8 400 €
30 Mandátna zmluva - „Materská škola – Prístavba a stavebné úpravy“ Odb.: Jarovnice
Dod.: CONTRACTOR IZ s.r.o.
5 800 €
2880, 1413 Predávajúci predávajú zo svojho podielového spoluvlastníctva kupujúcemu nehnuteľnosti vo veľkosti ich spoluvlastníckych podielov. Odb.: Peter Kaleja, Iveta Kalejová
Dod.: Jarovnice
3 740 €
29 Zmluva o dodávke tovaru - " MŠ Jarovnice - exteriérové vybavenie ihriska" Odb.: Jarovnice
Dod.: UNI 3, s. r. o.
81 848.40 €
27 Municipálny úver - Univerzál Zmluva o úvere č. 74/005/19 - Dodatok č. 1 Odb.: Jarovnice
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
26 Zmluva o termínovanom úvere č. 71/001/19 - Dodatok č. 1 Odb.: Jarovnice
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
25 Zmluva o termínovanom úvere č. 40/009/15 Dodatok č. 1 Odb.: Jarovnice
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
24 Zmluva o termínovanom úvere č. 40/070/10 - Dodatok č. 4 Odb.: Jarovnice
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
23 Zmluva o zriadení záložného práva na pohľadávky č. 74/006/22 Odb.: Jarovnice
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
2 952 726 €
22 Zmluva o termínovanom úvere č. 74/006/22 Odb.: Jarovnice
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
1 200 000 €
21 Mandátna zmluva Odb.: Jarovnice
Dod.: Radoslav Dugas - R.D.TECH.
400 €
2774 Predávajúci predávajú zo svojho podielového spoluvlastníctva kupujúcemu nehnuteľnosti vo veľkosti ich spoluvlastníckych podielov. Odb.: Jarovnice
Dod.: Jozefína Karabiňošová, Jozef Novotný, Mária Triščová
145.77 €
20 Zmluva o dielo - "Dodávka a montáž klimatizačných jednotiek OcÚ Jarovnice" Odb.: Jarovnice
Dod.: PARDO, s.r.o.
19 920.96 €
19 Zmluva o dodávke tovaru - "MŠ Jarovnice - Vybavenie kuchyne" Odb.: Jarovnice
Dod.: MULTI CLUB, spol. s.r.o.
63 426.66 €
Generované portálom Uradne.sk