Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 135)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
106/2023 Zmluva o pripojení Odb.: Jarovnice
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
105/2023 Dodatok č. 5 ku zmluve o dielo - "Prestupné bývanie v obci Jarovnice (II.)" Odb.: Jarovnice
Dod.: ČECH, s.r.o.
0 €
104/2023 Mandátna zmluva - „Rozšírenie kapacity základnej školy v Jarovniciach“ Odb.: Jarovnice
Dod.: LEDAS, s. r. o.
4 200 €
103/2023 ZMLUVA O DIELO - Rozšírenie kapacity základnej školy v Jarovniciach Odb.: Jarovnice
Dod.: M.A. Company s. r. o.
5 600 €
102/2023 Rekapitulácia k dodatku č. 4 - „Prestupné bývanie v obci Jarovnice (II.)“ Odb.: Jarovnice
Dod.: ČECH, s.r.o.
3 536 856.09 €
101/2023 Dodatok č. 4 ku Zmluve o dielo - „Prestupné bývanie v obci Jarovnice (II.)“ Odb.: Jarovnice
Dod.: ČECH, s.r.o.
3 536 856.09 €
100/2023 Kúpna zmluva - Schodolez pre projekt "Novostavba materskej školy v obci Jarovnice" Odb.: Jarovnice
Dod.: CHIROS MEDICAL s. r. o.
3 267 €
99/2023 Zmluva o poskytovaní služieb Odb.: Jarovnice
Dod.: DDD Prešov, s.r.o.
24 007.20 €
98/2023 ZMLUVA o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 90/2017 Odb.: FK ROMA Jarovnice
Dod.: Jarovnice
8 500 €
97/2023 Dodatok č. 1 k zmluve o nájme nehnuteľnosti zo dňa 16.10.2019 Odb.: Jarovnice
Dod.: Rímskokatolícka farnosť sv. Antona, Jarovnice
0 €
96/2023 DODATOK č. 6 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov Odb.: MUDr. Monika Lorenčíková, všeobecné lekárstvo
Dod.: Jarovnice
485.71 €
95/2023 DODATOK č. 1 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov Odb.: MUDr. Magdaléna Kohiová
Dod.: Jarovnice
639.03 €
94/2023 DODATOK č. 2 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov Odb.: MUDr. Lýdia Starinská
Dod.: Jarovnice
1 315.22 €
93/2023 DODATOK č. 4 k Zmluve o nájme a podnájme nebytových priestorov Odb.: MUDr. Ľuboš Halečka, pediatria
Dod.: Jarovnice
1 558.25 €
92/2023 Dodatok č. 6 k zmluve o dielo - Novostavba materskej školy Odb.: Jarovnice
Dod.: GMT development, s.r.o.
1 321 372.33 €
91/2023 Dodatok č. 6 k zmluve o dielo zo dňa 29.03.2021 Odb.: Jarovnice
Dod.: GMT development, s.r.o.
874 597.39 €
90/2023 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku pre neverejného poskytovateľa na prevádzku poskytovanej sociálnej služby č. 100/ÚR/2023/001 Odb.: Arcidiecézna charita Košice
Dod.: Jarovnice
360 €
89/2023 Dodatok č. 3 k zmluve o dielo - Prestupné bývanie v obci Jarovnice Odb.: Jarovnice
Dod.: ČECH, s.r.o.
3 764 565.40 €
88/2023 Dodatok č. 3 k zmluve o dielo - Pozemné komunikácie - obec Jarovnice Odb.: Jarovnice
Dod.: COLAS Slovakia, a.s.
1 207 686.23 €
87/2023 Zmluva o reklame Odb.: Obec Jarovnice
Dod.: Marius Pedersen, a.s.
1 500 €
Generované portálom Uradne.sk