Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 90)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
61 DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 29.3.2021 - „Novostavba materskej školy v obci Jarovnice“ Odb.: Jarovnice
Dod.: GMT development, s.r.o.
874 597.39 €
60 Zmluva o spolupráci pre národný projekt "Podpora predprimárneho vzdelávania detí z marginalizovaných rómskych komunít II. ITMS2014+: 312051ARK3 Odb.: Jarovnice
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
0 €
59 Zmluva o združenej dodávke elektriny Odb.: Jarovnice
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
58 Zmluva o podmienkach rozšírenia distribučnej siete Odb.: Jarovnice
Dod.: SPP - distribúcia, a.s.
0 €
57 ZMLUVA O PRIPOJENÍ žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: Jarovnice
Dod.: Východoslovenská distribučná, a.s.
0 €
56 Odovzdávací a preberací protokol Príloha č. 2 k Zmluve o dielo Odb.: Jarovnice
Dod.: Galileo Corporation s.r.o.
0 €
55 DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O DIELO ZO DŇA 29.3.2021 - „Novostavba materskej školy v obci Jarovnice“ Odb.: Jarovnice
Dod.: GMT development, s.r.o.
874 597.39 €
54 Národný projekt "Terénna sociálna práca a terénna práca v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít II. ITMS2014+: 312051Z511 Odb.: Jarovnice
Dod.: Úrad vlády Slovenskej republiky
47 780 €
53 Odovzdávací a preberací protokol Príloha č. 2 k Zmluve o dielo Odb.: Jarovnice
Dod.: Galileo Corporation s.r.o.
0 €
52 Príloha č. 1 - Technická špecifikácia dodávky Odb.: Jarovnice
Dod.: Galileo Corporation s.r.o.
0 €
51 ZMLUVA O DIELO - kompletná dodávka a inštalácia vonkajšieho kiosku a elektronickej úradnej tabule Odb.: Jarovnice
Dod.: IMPEX-PLZEN s.r.o.
9 900 €
50 ZMLUVA O DIELO - „Asfaltovanie miestnych komunikácií v obci Jarovnice“ Odb.: Jarovnice
Dod.: COLAS Slovakia, a.s.
117 771.68 €
49 ZMLUVA o dodávke vody z verejného vodovodu Odb.: Milan Kaleja
Dod.: Jarovnice
0.50 €
48 ZMLUVA o dodávke vody z verejného vodovodu Odb.: Marta Januvová
Dod.: Jarovnice
0.50 €
47 ZMLUVA o dodávke vody z verejného vodovodu Odb.: Katarína Kandrová
Dod.: Jarovnice
0.50 €
46 ZMLUVA o dodávke vody z verejného vodovodu Odb.: Silvia Ferková
Dod.: Jarovnice
0.50 €
45 Zmluva na prípojku (vodovod) Odb.: Milan Paľa
Dod.: Jarovnice
0.50 €
44 Zmluva na prípojku (vodovod) Odb.: Tomáš Bilý
Dod.: Jarovnice
0.50 €
43 Zmluva na prípojku (vodovod) Odb.: Zuzana Harazin
Dod.: Jarovnice
0.50 €
42 Zmluva na prípojku (vodovod) Odb.: Ivana Bilá
Dod.: Jarovnice
0.50 €
Generované portálom Uradne.sk