Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

VZN archív

 • 17.12.2021 | 0.19 Mb
  o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice
 • 17.12.2021 | 0.28 Mb
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území a mimo územia obce Jarovnice
 • 17.12.2021 | 1.16 Mb
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 17.12.2021 | 2.51 Mb
  O nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jarovnice
 • 17.12.2021 | 0.19 Mb
  o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice
 • 17.12.2021 | 0.28 Mb
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území a mimo územia obce Jarovnice
 • 17.12.2021 | 0.23 Mb
  o určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach obce Jarovnice
 • 17.12.2021 | 0.04 Mb
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území a mimo územia obce Jarovnice
 • 17.12.2021 | 0.19 Mb
  O určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice
 • 16.12.2021 | 0.33 Mb
  o organizácii miestneho referenda
 • 16.12.2021 | 0.21 Mb
  o určení pravidiel času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území obce Jarovnice
 • 16.12.2021 | 0.53 Mb
  o podmienkach držania zvierat a ich chovu na území obce
 • 16.12.2021 | 0.48 Mb
  o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Jarovnice
 • 16.12.2021 | 1.15 Mb
  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
 • 16.12.2021 | 0.46 Mb
  o prenájme nebytových priestorov vo vlastníctve obce Jarovnice
 • 16.12.2021 | 0.28 Mb
  o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území a mimo územia obce Jarovnice
 • 16.12.2021 | 0.19 Mb
  o určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice
 • 30.05.2019 | 0.57 Mb
  o chove a držaní psov na území obce Jarovnice
 • 30.05.2019 | 0.16 Mb
  o cenách pohrebných a cintorínských služieb
 • 30.05.2019 | 1.1 Mb
  o verejnom poriadku v obci Jarovnice
 • 30.05.2019 | 0.58 Mb
  požiarny poriadok obce
 • 18.12.2017 | 0.28 Mb
  O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení
 • 18.12.2017 | 0.19 Mb
  O určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice
 • 03.01.2017 | 0.19 Mb
  O určení miesta a času zápisu
 • 01.03.2017 | 0.29 Mb
  Na prevádzku a mzdy a ŠZ
 • 03.01.2017 | 0.2 Mb
  o určení školských obvodov základných škôl v obci Jarovnice
 • 12.15.2016 | 0.25 Mb
  O poskytovaní dotácií
 • 12.17.2015 | 0.19 Mb
  O určení miesta a času zápisu detí do 1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice
 • 12.17.2015 | 0.23 Mb
  O určení výšky mesačného príspevku v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Jarovnice
 • 17.12.2015 | 0.28 Mb
  O určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a na žiaka školských zariadení so sídlom na území a mimo územia obce Jarovnice
 • 17.12.2014 | 0.41 Mb
  O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2015
 • 12.01.2006 | 0.06 Mb
  O poskytovaní dotácií z rozpočtu obce
 • 16.02.2004 | 0.07 Mb
  O opatrovateľskej službe a o výške úhrady za poskytnuté úkony v rámci opatrovateľskej služby