Obec Jarovnice
dnes je 14. 08. (piatok), čas: 06:48, , meniny má: Mojmír
Aktuality a oznamy
eVSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Vážený zákazník,

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Jarovnice - č.d. 1 - 69, 392, 430, 491, 510, 517, 591:16. júl 2020 od 08:20 h do 15:30 h

vložené: 29.06.2020
eVSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Vážený zákazník,

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Jarovnice 63 Jarovnice, ČOM: 0000191562, EIC: 24ZVS00000201573:16. júl 2020 od 08:20 h do 15:30 h


vložené: 29.06.2020
eVSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Vážený zákazník,

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom OBEC JAROVNICE: č.d.1 - 69, 392,430,491,510,517,591, kostol-Močidľany, požiarna zbrojnica:15. júl 2020 od 08:00 h do 15:30 h

20. júl 2020 od 08:00 h do 15:30 h

21. júl 2020 od 08:20 h do 15:30 h


vložené: 23.06.2020
eVSD - Plánované prerušenie distribúcie elektriny

Vážený zákazník,

v nasledujúcich termínoch a časoch je naplánované prerušenie distribúcie elektriny v lokalite, ktorá súvisí s odberným miestom Jarovnice 63 Jarovnice, ČOM: 0000191562, EIC: 24ZVS00000201573:15. júl 2020 od 08:00 h do 15:30 h

20. júl 2020 od 08:00 h do 15:30 h

21. júl 2020 od 08:20 h do 15:30 h


vložené: 23.06.2020
Oznámenie o strategickom dokumente

"Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Prešovského kraja na roky 2021 - 2027"

vložené: 22.06.2020
OZNAM


Dňa 10.3.2020 obec Jarovnice vzhľadom na nariadenie Ústredného krízového štábu SR zo dňa 9.3.2020 a rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR číslo: OLP/2405/84443 zo dňa 9.3.2020 v záujme naliehavého všeobecného záujmu na ochranu verejného zdravia ľudí prijala nasledujúce opatrenie:

Obecný úrad v Jarovniciach pracuje v obmedzenom režime.

- na obecnom úrade sa obmedzujú úradné hodiny s platnosťou od 13.3.2020 na dobu minimálne do 27.3.2020 počas pracovných dni od 10:00 do 11:30 a od 13:00 do 14:30 hod.
- na obecnom úrade sa s platnosťou od 13.3.2020 na dobu minimálne do 27.3.2020 obmedzuje režim pre stránky nasledovne:

      * v priestoroch kancelárie č. 1 – (prízemie v pravo) bude vytvorené kontaktné miesto - pracovisko podateľne, pokladne, matriky a evidencie obyvateľstva a budov, Terénny sociálny pracovník, ktoré bude poskytovať nevyhnutné služby predovšetkým konzultačného charakteru podľa pôsobnosti jednotlivých organizačných útvarov
      * ostatné priestory obecného úradu budú pre verejnosť neprístupné
      * odporúča sa telefonická, písomná a elektronická komunikácia
        (kontakty na všetkých zamestnancov sú uvedené na webovom sídle
        obce Jarovnice www.jarovnice.sk)

Žiadame všetkých občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia z akejkoľvek krajiny, aby svoj príchod do obce nahlásili emailom na adrese: jarovnice@jarovnice.sk alebo na telefónnom čísle: 0948/257 965.

Žiadame občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia, aby dodržali nariadenie Verejného zdravotníctva SR a po príchode zostali v karanténe po dobu 14 dní – čo znamená zostať v domácej izolácii. Ak bude zistené porušenie nariadenia, bude na dotyčné osoby podané trestné oznámenie.

vložené: 13.03.2020
Oznam

Vážení klienti,

v záujme realizácie preventívnych opatrení, ktoré boli prijaté na úradoch práce, s cieľom predísť šíreniu coronavírusu  spôsobujúceho ochorenie COVID-19, Vás žiadame o dôkladné zváženie osobnej návštevy úradu len v nevyhnutnom rozsahu.

          Na komunikáciu Vám odporúčame predovšetkým využitie e-mailovej komunikácie prostredníctvom stránky www.po@upsvr.gov.sk, alebo telefonicky na
tel. č. 051 2440 999. Bližšie informácie, ako aj telefonické kontakty sú Vám k dispozícii na webovej stránke www.upsvr.@gov.sk/po.

Za pochopenie ďakujeme.

vložené: 11.03.2020
Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

Ďalšie prílohy k oznamu:
Jarovnice_kanal [ PDF 49.87K]
Jarovnice_vodovod [ PDF 51.21K]

vložené: 28.02.2020
CHODCI DBAJTE O SVOJU BEZPEČNOSŤ!

vložené: 26.02.2020
Projektový zámer „Zvýšenie zdravotníckych kapacít v obci Jarovnice“

vložené: 18.12.2019