Obec Jarovnice
dnes je 28. 03. (sobota), čas: 19:25, , meniny má: Soňa
Aktuality a oznamy
OZNAM


Dňa 10.3.2020 obec Jarovnice vzhľadom na nariadenie Ústredného krízového štábu SR zo dňa 9.3.2020 a rozhodnutie Úradu verejného zdravotníctva SR číslo: OLP/2405/84443 zo dňa 9.3.2020 v záujme naliehavého všeobecného záujmu na ochranu verejného zdravia ľudí prijala nasledujúce opatrenie:

Obecný úrad v Jarovniciach pracuje v obmedzenom režime.

- na obecnom úrade sa obmedzujú úradné hodiny s platnosťou od 13.3.2020 na dobu minimálne do 27.3.2020 počas pracovných dni od 10:00 do 11:30 a od 13:00 do 14:30 hod.
- na obecnom úrade sa s platnosťou od 13.3.2020 na dobu minimálne do 27.3.2020 obmedzuje režim pre stránky nasledovne:

      * v priestoroch kancelárie č. 1 – (prízemie v pravo) bude vytvorené kontaktné miesto - pracovisko podateľne, pokladne, matriky a evidencie obyvateľstva a budov, Terénny sociálny pracovník, ktoré bude poskytovať nevyhnutné služby predovšetkým konzultačného charakteru podľa pôsobnosti jednotlivých organizačných útvarov
      * ostatné priestory obecného úradu budú pre verejnosť neprístupné
      * odporúča sa telefonická, písomná a elektronická komunikácia
        (kontakty na všetkých zamestnancov sú uvedené na webovom sídle
        obce Jarovnice www.jarovnice.sk)

Žiadame všetkých občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia z akejkoľvek krajiny, aby svoj príchod do obce nahlásili emailom na adrese: jarovnice@jarovnice.sk alebo na telefónnom čísle: 0948/257 965.

Žiadame občanov, ktorí sa vrátili zo zahraničia, aby dodržali nariadenie Verejného zdravotníctva SR a po príchode zostali v karanténe po dobu 14 dní – čo znamená zostať v domácej izolácii. Ak bude zistené porušenie nariadenia, bude na dotyčné osoby podané trestné oznámenie.

vložené: 13.03.2020