Obec Jarovnice
dnes je 08. 07. (streda), čas: 10:23, , meniny má: Ivan

Najnovšie príspevky na stránke (40. strana)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Dodatok č.1 k zmluve o dielo - Oprava bytového domu Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Dodatok č.1 k zmluve o dielo - Oprava bytového domu Jarovnice<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: Vikol, s.r.o.<br />
Zmluvná cena: 2.397,00 € bez DPH)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Dodatok č.1 k zmluve o dielo - Oprava bytového domu Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Dodatok č.1 k zmluve o dielo - Oprava bytového domu Jarovnice
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: Vikol, s.r.o.
Zmluvná cena: 2.397,00 € bez DPH)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Kúpno-predajná zmluva Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Kúpno-predajná zmluva<br />
Predávajúci: Obec Jarovnice<br />
Kupujúci: Marek Pešta<br />
Cena: 910 €)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Kúpno-predajná zmluva Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Kúpno-predajná zmluva
Predávajúci: Obec Jarovnice
Kupujúci: Marek Pešta
Cena: 910 €)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Predmet zmluvy: Poskytnutie nenávratného finančného príspevku<br />
Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR<br />
Prijímateľ: Obec Jarovnice)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Predmet zmluvy: Poskytnutie nenávratného finančného príspevku
Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Prijímateľ: Obec Jarovnice)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo č. 02-10/2014 Zmluva o dielo č. 02-10/2014<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: KRYPTON s.r.o.)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo č. 02-10/2014 Zmluva o dielo č. 02-10/2014
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: KRYPTON s.r.o.)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Vodovodná a kanalizačná prípojka cintorín Jarovnice Vodovodná a kanalizačná prípojka cintorín Jarovnice)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Vodovodná a kanalizačná prípojka cintorín Jarovnice Vodovodná a kanalizačná prípojka cintorín Jarovnice)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo - Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice... Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: Rikostav Container, s.r.o.)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Dodatok č. 1 ku zmluve o dielo - Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice... Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: Rikostav Container, s.r.o.)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo - Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice – kontajnerová stavba – zhotoviteľ časti kontajnerová modulová škola Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: Rikostav Container, s.r.o.<br />
Zmluvná cena: 673.178,36 €)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo - Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice – kontajnerová stavba – zhotoviteľ časti kontajnerová modulová škola Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Prístavba a nadstavba ZŠ Jarovnice
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: Rikostav Container, s.r.o.
Zmluvná cena: 673.178,36 €)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Mandátna zmluva č. StD 01/2014 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Mandátna zmluva č. StD 01/2014<br />
Zmluvná cena: 11.520,- €<br />
Mandant: Obec Jarovnice<br />
Mandatár: Ing. Štefan Vilga)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Mandátna zmluva č. StD 01/2014 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Mandátna zmluva č. StD 01/2014
Zmluvná cena: 11.520,- €
Mandant: Obec Jarovnice
Mandatár: Ing. Štefan Vilga)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo - Enviromentálny fond Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Enviromentálny fond<br />
Zmluvná cena: 4.700,- €<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: EYWA)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo - Enviromentálny fond Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Enviromentálny fond
Zmluvná cena: 4.700,- €
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: EYWA)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo - O dodávke a montáži slaboprúdových zariadení Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: O dodávke a montáži slaboprúdových zariadení<br />
Zmluvná cena: 4.800,- €<br />
Mandant: Obec Jarovnice<br />
Mandatár: TRANS-MONT, s.r.o. Prešov)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo - O dodávke a montáži slaboprúdových zariadení Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: O dodávke a montáži slaboprúdových zariadení
Zmluvná cena: 4.800,- €
Mandant: Obec Jarovnice
Mandatár: TRANS-MONT, s.r.o. Prešov)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Rómske občianske hliadky Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Rómske občianske hliadky<br />
Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR<br />
Mandatár: Obec Jarovnice)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Rómske občianske hliadky Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Rómske občianske hliadky
Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Mandatár: Obec Jarovnice)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Mandátna zmluva - Stavebný dozor Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Rámcová zmluva na dodanie tovaru<br />
Mandant: Obec Jarovnice<br />
Mandatár: Ing. Štefan Vilga)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Mandátna zmluva - Stavebný dozor Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Rámcová zmluva na dodanie tovaru
Mandant: Obec Jarovnice
Mandatár: Ing. Štefan Vilga)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o poskytnutí právnej pomoci Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o poskytnutí právnej pomoci<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: JUDr. Mgr. Radim Komka<br />
Zmluvná cena: 1400,- €)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o poskytnutí právnej pomoci Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o poskytnutí právnej pomoci
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: JUDr. Mgr. Radim Komka
Zmluvná cena: 1400,- €)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Mandátna zmluva - právne poradenstvo Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Mandátna zmluva<br />
Zmluvná cena: 1800,- € bez DPH<br />
Mandant: Obec Jarovnice<br />
Mandatár: LASACHI, s.r.o.)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Mandátna zmluva - právne poradenstvo Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Mandátna zmluva
Zmluvná cena: 1800,- € bez DPH
Mandant: Obec Jarovnice
Mandatár: LASACHI, s.r.o.)

 • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Jarovnice_kanal [ PDF 49.87K]
  Jarovnice_vodovod [ PDF 51.21K]

  vložené: 28.02.2020
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
4/2019
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 4/2019

Dátum vydania: 20.12.2019