Obec Jarovnice
dnes je 28. 03. (sobota), čas: 18:10, , meniny má: Soňa

Najnovšie príspevky na stránke (39. strana)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Mandátna zmluva - právne poradenstvo Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Mandátna zmluva<br />
Zmluvná cena: 1800,- € bez DPH<br />
Mandant: Obec Jarovnice<br />
Mandatár: LASACHI, s.r.o.)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Mandátna zmluva - právne poradenstvo Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Mandátna zmluva
Zmluvná cena: 1800,- € bez DPH
Mandant: Obec Jarovnice
Mandatár: LASACHI, s.r.o.)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo - Oprava bytového domu Jarovnice Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Oprava bytového domu Jarovnice<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: VIKOL, s.r.o.,<br />
Zmluvná cena: 15.983,32 €)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo - Oprava bytového domu Jarovnice Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Oprava bytového domu Jarovnice
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: VIKOL, s.r.o.,
Zmluvná cena: 15.983,32 €)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo - Zdravotné stredisko (spevnené plochy a nábehové rampy II. etapa) Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zdravotné stredisko (spevnené plochy a nábehové rampy II. etapa)<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: Monika Kalejova<br />
Zmluvná cena: 14.212,71 €)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo - Zdravotné stredisko (spevnené plochy a nábehové rampy II. etapa) Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zdravotné stredisko (spevnené plochy a nábehové rampy II. etapa)
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: Monika Kalejova
Zmluvná cena: 14.212,71 €)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Dodávateľ: Ing. Emil Mati<br />)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Dodávateľ: Ing. Emil Mati
)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Oprava miestnej komunikácie Jarovnice Oprava miestnej komunikácie Jarovnice)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Oprava miestnej komunikácie Jarovnice Oprava miestnej komunikácie Jarovnice)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Dodatok č.1 k zmluve<br />
Poskytovateľ: Obec Jarovnice<br />
Prijímateľ: FK ROMA Jarovnice<br />
Zmluvná cena: 1.500,00 €)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Dodatok č.1 k zmluve
Poskytovateľ: Obec Jarovnice
Prijímateľ: FK ROMA Jarovnice
Zmluvná cena: 1.500,00 €)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Kúpna zmluva hasičská motorová striekačka Kúpna zmluva hasičská motorová striekačka)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Kúpna zmluva hasičská motorová striekačka Kúpna zmluva hasičská motorová striekačka)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania Príkazná zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Dodávateľ: Ing. Emil Mati)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo<br />
Poskytovateľ: Obec Jarovnice<br />
Prijímateľ: Ing. Ľubomír Grocký<br />
Zmluvná cena: 19.700,00 €)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo
Poskytovateľ: Obec Jarovnice
Prijímateľ: Ing. Ľubomír Grocký
Zmluvná cena: 19.700,00 €)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo č. 1/7 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 1/7<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: Bc. Daniela Hricišáková<br />
Zmluvná cena: 7978,07 €)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo č. 1/7 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 1/7
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: Bc. Daniela Hricišáková
Zmluvná cena: 7978,07 €)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo č.1 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 1<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: TENES, s.r.o.- Ing. Pavol Fedorčák, PhD.<br />
Zmluvná cena: 9600,00 €)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo č.1 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 1
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: TENES, s.r.o.- Ing. Pavol Fedorčák, PhD.
Zmluvná cena: 9600,00 €)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o poskytnutí dotácie Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: FK ROMA Jarovnice<br />
Zmluvná cena: 1750,00 €)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o poskytnutí dotácie Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: FK ROMA Jarovnice
Zmluvná cena: 1750,00 €)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo č. 01/2014/EEA Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 01/2014/EEA<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: Enviromentálna energetická agentúra, n.o.<br />
Zmluvná cena: spolu bez DPH 9.780,00 €)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo č. 01/2014/EEA Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 01/2014/EEA
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: Enviromentálna energetická agentúra, n.o.
Zmluvná cena: spolu bez DPH 9.780,00 €)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o pripojení - VSD Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o pripojení<br />
Prevádzkovateľ: Východoslovenská distribučná a.s.<br />
Žiadateľ: Obec Jarovnice)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o pripojení - VSD Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o pripojení
Prevádzkovateľ: Východoslovenská distribučná a.s.
Žiadateľ: Obec Jarovnice)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Mandátna zmluva Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Mandátna zmluva 927/2014<br />
Zmluvná cena: 4.800,- €<br />
Mandant: Obec Jarovnice<br />
Mandatár: Ing. Grocký Ľubomír - DRUPROJEKT IPZ)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Mandátna zmluva Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Mandátna zmluva 927/2014
Zmluvná cena: 4.800,- €
Mandant: Obec Jarovnice
Mandatár: Ing. Grocký Ľubomír - DRUPROJEKT IPZ)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve č. U1293/2013 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Dodatok č. 2<br />
Nadobúdateľ: Obec Jarovnice<br />
Poskytovateľ: MADE spol s r. o.)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Dodatok č.2 k Licenčnej zmluve č. U1293/2013 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Dodatok č. 2
Nadobúdateľ: Obec Jarovnice
Poskytovateľ: MADE spol s r. o.)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo č. 01/05/2014 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 01/05/2014<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: Kalejová Monika<br />
Zmluvná cena: spolu bez DPH 14.213,66 €)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo č. 01/05/2014 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 01/05/2014
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: Kalejová Monika
Zmluvná cena: spolu bez DPH 14.213,66 €)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (Zmluva o dielo č. 01-05/2014 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 01-05/2014<br />
Zmluvná cena: 23 923,60 €<br />
Objednávateľ: Obec Jarovnice<br />
Zhotoviteľ: KRYPTON, s.r.o.)

Bola pridaná zmluva : Zmluva (Zmluva o dielo č. 01-05/2014 Predmet zmluvy/Číslo zmluvy: Zmluva o dielo č. 01-05/2014
Zmluvná cena: 23 923,60 €
Objednávateľ: Obec Jarovnice
Zhotoviteľ: KRYPTON, s.r.o.)

 • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Jarovnice_kanal [ PDF 49.87K]
  Jarovnice_vodovod [ PDF 51.21K]

  vložené: 28.02.2020
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
4/2019
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 4/2019

Dátum vydania: 20.12.2019