Obec Jarovnice
dnes je 08. 07. (streda), čas: 09:50, , meniny má: Ivan

Najnovšie príspevky na stránke (2. strana)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Zmluva Vodovod (Peter Popuša, Jarovnice 87)

Bola pridaná zmluva - byty : Zmluva Vodovod (Peter Popuša, Jarovnice 87)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Zmluva Vodovod (Marián Stanko, Jarovnice 236 par.č. 385/1)

Bola pridaná zmluva - byty : Zmluva Vodovod (Marián Stanko, Jarovnice 236 par.č. 385/1)

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Zmluva Vodovod a Kanalizácia (Jaroslav Kaleja, par. č. 239/3 k.ú. Močidľany)

Bola pridaná zmluva - byty : Zmluva Vodovod a Kanalizácia (Jaroslav Kaleja, par. č. 239/3 k.ú. Močidľany)

<small>Bola pridaná :</small> Uznesenie 14 (Z 14. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 10.06.2020)

Bola pridaná : Uznesenie 14 (Z 14. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 10.06.2020)

<small>Bola pridaná :</small> Prezenčná listina 14 (Z 14. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 10.06.2020)

Bola pridaná : Prezenčná listina 14 (Z 14. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 10.06.2020)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva (o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 90/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce )

Bola pridaná zmluva : Zmluva (o poskytnutí dotácie podľa platného VZN č. 90/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce )

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o dielo (Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: "Prestupné bývanie v obci Jarovnice - 4. a 5. etapa")

Bola pridaná zmluva : Zmluva o dielo (Vypracovanie projektovej dokumentácie pre projekt: "Prestupné bývanie v obci Jarovnice - 4. a 5. etapa")

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Zmluva Kanalizácia (Škvarko Ján, Jarovnice 3 )

Bola pridaná zmluva - byty : Zmluva Kanalizácia (Škvarko Ján, Jarovnice 3 )

<small>Bola pridaná zmluva - byty :</small> Zmluva Kanalizácia (Lacko Peter, Jarovnice 40 )

Bola pridaná zmluva - byty : Zmluva Kanalizácia (Lacko Peter, Jarovnice 40 )

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Dodatok č. 1 (Zmluve o dielo zo dňa 20.01.2020 „Miestne komunikácie a inžinierske siete v obci Jarovnice“ )

Bola pridaná zmluva : Dodatok č. 1 (Zmluve o dielo zo dňa 20.01.2020 „Miestne komunikácie a inžinierske siete v obci Jarovnice“ )

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o poskytovaní služieb (Podpora prístupu k pitnej vode v obci Jarovnice)

Bola pridaná zmluva : Zmluva o poskytovaní služieb (Podpora prístupu k pitnej vode v obci Jarovnice)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o poskytovaní služieb („Podpora prístupu k pitnej vode v obci Jarovnice“)

Bola pridaná zmluva : Zmluva o poskytovaní služieb („Podpora prístupu k pitnej vode v obci Jarovnice“)

<small>Bola pridaná zmluva :</small> Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Prestupné bývanie v obci Jarovnice (1.etapa))

Bola pridaná zmluva : Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (Prestupné bývanie v obci Jarovnice (1.etapa))

<small>Bola pridaná :</small> Zápisnica 13 (Z 13. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 29.04.2020)

Bola pridaná : Zápisnica 13 (Z 13. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 29.04.2020)

<small>Bola pridaná :</small> Uznesenie 13 (Z 13. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 29.04.2020)

Bola pridaná : Uznesenie 13 (Z 13. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 29.04.2020)

<small>Bola pridaná :</small> Prezenčná listina 13 (Z 13. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 29.04.2020)

Bola pridaná : Prezenčná listina 13 (Z 13. riadneho zasadnutia OZ v Jarovniciach zo dňa 29.04.2020)

<small>Na úradnú tabuľu bol do sekcie</small> <small>pridaný oznam</small> : Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania

Na úradnú tabuľu bol do sekcie pridaný oznam : Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho konania

<small>Bola pridaná :</small> Pozvánka (13. riadne zasadnutie OZ v Jarovniciach)

Bola pridaná : Pozvánka (13. riadne zasadnutie OZ v Jarovniciach)

 • Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody

  Vyhodnotenie štandardov kvality dodávky pitnej vody verejným vodovodom a odvádzania odpadovej vody verejnou kanalizáciou za predchádzajúci rok v zmysle povinnosti regulovaného subjektu podľa § 9 ods. 4 Vyhlášky č. 276/2012 Z. z. v znení Vyhlášky č. 235/2016 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov.

  Ďalšie prílohy k oznamu:
  Jarovnice_kanal [ PDF 49.87K]
  Jarovnice_vodovod [ PDF 51.21K]

  vložené: 28.02.2020
Rómske občianske hliadky v obci Jarovnice


Obec Jarovnice, so sídlom Jarovnice 223, 082 63 Jarovnice podpísala v septembri 2014 Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so začiatkom realizácie aktivít v októbri 2014
Čítať viac »

SMS alebo E-mail registrácia
SMS hlásnik

Dostávajte čerstvé správy zo svojej obce SMS správou. Vyberte si tému, vložte svoje telefónne číslo a potvrďte kódom.

loader

najnovšie číslo obecného časopisu
4/2019
Obecný spravodajca Jarovnice

Vydanie: 4/2019

Dátum vydania: 20.12.2019