Obec Jarovnice
dnes je 19. 07. (piatok), čas: 22:28, , meniny má: Dušana

Úradné dokumenty

Obec Jarovnice zverejňuje na tomto mieste úradné dokumenty, týkajúce sa činnosti OcÚ, samosprávy, obecnej rady, obecného zastupiteľstva a komisií.

OcÚ zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
03.01.2017 VZN 84/2016 Daň, odpad VZN stiahnuť [2.19M]
03.01.2017 VZN 85/2016 O určení miesta a času ... VZN - archív stiahnuť [29.50K]
03.01.2017 VZN 86/2016 Na prevádzku a mzdy a ... VZN - archív stiahnuť [58.50K]
15.12.2016 VZN 87/2016 O poskytovaní dotácií VZN - archív stiahnuť [99.50K]
03.01.2017 VZN 88/2016 O školských obvodoch VZN - archív stiahnuť [47.50K]
17.12.2015 VZN 80/2015 O zrušení niektorých VZN Obce ... VZN stiahnuť [17.61K]
17.12.2015 VZN 79/2015 O určení miesta a času ... VZN - archív stiahnuť [29.50K]
17.12.2015 VZN 78/2015 O určení výšky mesačného príspevku ... VZN - archív stiahnuť [43.50K]
17.12.2015 VZN 77/2015 O určení výšky dotácie na ... VZN - archív stiahnuť [56.00K]
22.07.2015 VZN 75/2015 O prenajímaní obecných bytov prideľovaných ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [150.80K]
17.12.2014 VZN 69/2014 O miestnych daniach a miestnom ... VZN - archív stiahnuť [140.50K]
01.12.2006 VZN 46/2006 O poskytovaní dotácií z rozpočtu ... VZN - archív stiahnuť Nahlad náhľad [60.68K]
16.02.2004 VZN 39/2004 O opatrovateľskej službe a o ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [72.17K]
18.12.2017 Dodatok č. 1 k VZN č. 82/2016 O zákaze prevádzkovania niektorých hazardných ... VZN stiahnuť [15.88K]
18.12.2017 VZN 89/2017 O určení výšky dotácie na ... VZN - archív stiahnuť [55.50K]
18.12.2017 VZN 91/2017 O určení miesta a času ... VZN - archív stiahnuť [29.50K]
18.12.2017 VZN 92/2017 O určení školských obvodov základných ... VZN stiahnuť [47.00K]
18.12.2017 VZN 90/2017 O poskytovaní dotácií z rozpočtu ... VZN stiahnuť [100.00K]
14.02.2018 Rozšírenie kapacity predškolského zariadenia v obci Jarovnice Iné dokumenty, zmluvy, predpisy stiahnuť Nahlad náhľad [371.25K]
15.01.2019 VZN č. 94/2018 O určení miesta a času ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [196.80K]
15.01.2019 VZN č. 95/2018 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [311.83K]
16.07.2016 VZN č. 83/2016 O nakladaní s komunálnymi odpadmi ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [2.51M]
06.04.2017 Dodatok č. 1 k VZN č. 75/2015 o prenajímaní obecných bytov prideľovaných ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [129.36K]
30.05.2019 VZN č. 34/2002 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [900.20K]
30.05.2019 VZN č. 24/2000 o chove a držaní psov ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [579.06K]
30.05.2019 VZN č. 20/1999 o cenách pohrebných a cintorínských ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [161.36K]
30.05.2019 VZN č. 13/1996 o určení sadzieb nájomného za ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [112.79K]
30.05.2019 VZN č. 06/1992 o verejnom poriadku v obci ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [1.10M]
30.05.2019 VZN č. 4/1992 požiarny poriadok obce VZN stiahnuť Nahlad náhľad [595.63K]
30.05.2019 VZN č. 81/2016 o umiestňovaní volebných plagatov a ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [225.36K]
10.06.2019 VZNč.96 /2019 o určení výšky mesačného príspevku ... VZN - návrh stiahnuť Nahlad náhľad [0.00B]
11.06.2019 VZN č. 97/2019 o zrušení niektorých všeobecne záväzných ... VZN - návrh stiahnuť Nahlad náhľad [244.96K]
11.06.2019 VZN č.98/2019 ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ... VZN - návrh stiahnuť [0.00B]
04.07.2019 VZN č. 96/2019 o určení výšky mesačného príspevku ... VZN stiahnuť Nahlad náhľad [240.47K]

Obecná Rada zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia

Zastupiteľstvo zoznam dokumentov

Dátum Názov Popis Typ Akcia
19.09.2017 Uznesenia 24 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [387.06K]
19.09.2017 Zápisnica 24 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [899.63K]
19.09.2017 Prezenčná listina Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [64.79K]
28.08.2017 Uznesenia 23 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [241.92K]
28.08.2017 Zápisnica 23 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [482.50K]
28.08.2017 Prezenčná listina Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [64.79K]
16.08.2017 Uznesenia 22 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [1.09M]
16.08.2017 Zápisnica 22 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [1.90M]
16.08.2017 Prezenčná listina Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [64.79K]
28.06.2017 Uznesenia 21 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [1.34M]
28.06.2017 Zápisnica 21 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [1.69M]
28.06.2017 Prezenčná listina Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [64.79K]
08.06.2017 Uznesenia 20 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [0.99M]
08.06.2017 Zápisnica 20 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [1.30M]
08.06.2017 Prezenčná listina Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [64.79K]
15.03.2017 Uznesenia 19 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [742.48K]
15.03.2017 Zápisnica 19 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [1.73M]
15.03.2017 Prezenčná listina Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [64.79K]
14.12.2016 Uznesenia 18 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [1.57M]
14.12.2016 Zápisnica 18 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [1.84M]
14.12.2016 Prezenčná listina Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [64.79K]
28.11.2016 Uznesenia 17 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [174.49K]
28.11.2016 Zápisnica 17 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [194.70K]
28.11.2016 Prezenčná listina Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [64.79K]
29.09.2016 Uznesenia 16 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [268.72K]
29.09.2016 Zápisnica 16 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [207.96K]
29.09.2016 Prezenčná listina Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [64.79K]
29.06.2016 Uznesenia 15 Uznesenia stiahnuť [30.54K]
29.06.2016 Zápisnica 15 Zápisnice stiahnuť [45.12K]
29.06.2016 Prezenčná listina Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [64.79K]
04.05.2016 Uznesenia 14 Uznesenia stiahnuť [37.29K]
04.05.2016 Zápisnica 14 Zápisnice stiahnuť [52.22K]
04.05.2016 Prezenčná listina Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [64.79K]
14.03.2016 Uznesenia 13 Uznesenia stiahnuť [30.21K]
14.03.2016 Zápisnica 13 Zápisnice stiahnuť [48.41K]
14.03.2016 Prezenčná listina Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [64.79K]
16.12.2015 Uznesenia 12 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [107.85K]
16.12.2015 Zápisnica 12 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [134.11K]
16.12.2015 Prezenčná listina Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [64.79K]
13.11.2015 Uznesenia 11 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [115.05K]
13.11.2015 Zápisnica 11 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [144.71K]
13.11.2015 Prezenčná listina Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [64.79K]
28.10.2015 Uznesenia 10 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [119.28K]
28.10.2015 Zápisnica 10 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [142.06K]
28.10.2015 Prezenčná listina Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [64.79K]
31.08.2015 Uznesenia 09 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [110.43K]
31.08.2015 Zápisnica 09 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [120.32K]
31.08.2015 Prezenčná listina Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [64.79K]
06.08.2015 Uznesenia 08 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [101.89K]
06.08.2015 Zápisnica 08 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [103.04K]
06.08.2015 Prezenčná listina Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [64.79K]
15.07.2015 Uznesenia 07 Uznesenia stiahnuť [95.50K]
15.07.2015 Zápisnica 07 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [229.67K]
31.05.2015 Uznesenia 06 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [76.55K]
31.05.2015 Zápisnica 06 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [82.15K]
27.05.2015 Uznesenia 05 Uznesenia stiahnuť [55.50K]
27.05.2015 Zápisnica 05 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [132.24K]
09.04.2015 Uznesenia 04 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [1.27M]
09.04.2015 Zápisnica 04 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [2.68M]
25.02.2015 Uznesenia 03 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [67.61K]
25.02.2015 Zápisnica 03 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [93.45K]
16.12.2014 Uznesenia 02 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [940.69K]
16.12.2014 Zápisnica 02 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [2.02M]
03.12.2014 Uznesenia 01 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [59.31K]
03.12.2014 Zápisnica 01 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [551.60K]
10.11.2014 Uznesenia 30 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [62.66K]
10.11.2014 Zápisnica 30 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [1.99M]
28.08.2014 Uznesenia 29 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [70.22K]
28.08.2014 Zápisnica 29 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [94.70K]
28.08.2014 Prezenčná listina Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [113.36K]
15.08.2014 Uznesenia 28 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [70.50K]
15.08.2014 Zápisnica 28 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [88.73K]
15.08.2014 Prezenčná listina Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [190.41K]
13.06.2014 Uznesenia 27 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [81.48K]
13.06.2014 Zápisnica 27 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [881.62K]
13.03.2014 Uznesenia 26 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [76.12K]
13.03.2014 Zápisnica 26 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [106.21K]
16.12.2013 Uznesenia 25 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [83.80K]
16.12.2013 Zápisnica 25 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [137.58K]
11.11.2013 Uznesenia 24 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [119.65K]
11.11.2013 Zápisnica 24 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [90.59K]
11.09.2013 Uznesenia 23 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [71.34K]
11.09.2013 Zápisnica 23 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [148.37K]
17.06.2013 Uznesenia 22 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [46.17K]
17.06.2013 Zápisnica 22 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [54.11K]
05.06.2013 Uznesenia 21 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [936.46K]
05.06.2013 Zápisnica 21 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [2.67M]
11.04.2013 Uznesenia 20 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [360.78K]
11.04.2013 Zápisnica 20 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [1.51M]
20.03.2013 Uznesenia 19 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [503.15K]
20.03.2013 Zápisnica 19 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [1.58M]
11.10.2012 Uznesenia 15 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [501.70K]
11.10.2012 Zápisnica 15 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [1.45M]
20.08.2012 Uznesenia 14 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [456.31K]
20.08.2012 Zápisnica 14 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [2.26M]
17.07.2012 Uznesenia 13 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [487.27K]
17.07.2012 Zápisnica 13 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [1.86M]
09.07.2012 Uznesenia 12 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [356.41K]
09.07.2012 Zápisnica 12 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [1.46M]
27.06.2012 Uznesenia 11 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [354.71K]
27.06.2012 Zápisnica 11 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [2.51M]
30.05.2012 Uznesenia 5 m Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [54.00K]
30.05.2012 Zápisnica 5 m Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [1.12M]
14.05.2012 Uznesenia 10 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [877.60K]
14.05.2012 Zápisnica 10 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [2.48M]
14.03.2012 Uznesenia 9 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [904.85K]
14.03.2012 Zápisnica 9 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [2.06M]
22.02.2012 Zápisnica 5 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [80.19K]
19.01.2012 Uznesenia 4 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [80.50K]
19.01.2012 Zápisnica 4 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [110.95K]
24.08.2011 Uznesenia 6 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [107.90K]
24.08.2011 Zápisnica 6 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [116.75K]
15.06.2011 Uznesenia 5 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [74.96K]
15.06.2011 Zápisnica 5 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [92.75K]
02.05.2011 Uznesenia 2 m Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [48.54K]
02.05.2011 Zápisnica 2 m Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [58.06K]
02.02.2011 Uznesenia 2 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [69.05K]
02.02.2011 Zápisnica 02 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [83.15K]
11.01.2011 Uznesenia 1 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [56.64K]
11.01.2010 Zápisnica 01 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [74.96K]
12.08.2009 Uznesenia 18 Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [68.29K]
12.08.2009 Zápisnica 18 Zápisnice stiahnuť Nahlad náhľad [83.52K]
28.11.2017 Uznesenia 25 Z 25. riadneho zasadnutia OZ ... Uznesenia stiahnuť Nahlad náhľad [306.49K]
28.11.2017 Prezenčná listina 25 Z 25. riadneho zasadnutia OZ ... Účasť stiahnuť Nahlad náhľad [64.79K]